Posts Tagged ‘anteckningsblock’

Lycka är att…

14 april, 2009

14-040

… gå in på kårens kontor på Lärarutbildningen i Malmö med en svag förhoppning om att få typ tio block till tankeboksprojektet, och gå ut därifrån med en kartong fylld med 60!