Posts Tagged ‘iskall vind’

Isiga vindar

12 december, 2010

och borttöad snö kräver glädjespridare: